Bài thơ CÕI TẠM thấm thía cuộc đời

Bài thơ Cõi tạm đầy thấm thía cuộc sống

CÕI TẠM !
Đời này cõi tạm mà thôi
Giàu sang, nghèo khó chết rồi như nhau:
Cũng nằm dưới một hố sâu
Lấp đất là hết- nào đâu khác gì!
Vậy nên đừng có so bì,
Tham sang bỏ ngãi chỉ vì hão danh
Đừng kèn cựa, đừng đua tranh
Đừng dìm người khác để giành phần hơn.
Đói mà nhân cách sạch, thơm
Hơn giàu mà dạ tối om muôn lần
Nên ăn ở có phúc phần
Chớ nên làm chuyện ngu đần hại nhau.
Sống thì phải nghĩ về sau
Đừng vì hám lợi quên mau nghĩa tình!
Người ta cũng giống như mình
Giàu sang rồi chớ coi khinh nghèo hèn.
Kẻ nghèo thì chớ nhỏ nhen
Thấy người giàu có đừng đem lòng hờn...
Vô ưu, vô ngã là hơn
Chết rồi của có đem chôn cùng người?
Trần gian là chốn tạm thời
Đừng vì danh lợi đánh rơi hồn mình!
Sống sao trọn nghĩa, vẹn tình
Sống sao cho dạ thanh bình, thảnh thơi.
Sống sao cho đáng người ơi
Sống sao cho khỏi tiếng đời trách chê...

Nguồn: Sưu tầm
Cảm ơn bạn đã ghé thăm Cà Phê Chân Thành!