Con mèo Nhất Đại Tông Sư dí súng vào đầu con chuột rồi hỏi

Con mèo Nhất Đại Tông Sư dí súng vào đầu con chuột rồi hỏi:

Con mèo Nhất Đại Tông Sư dí súng vào đầu con chuột rồi hỏi

- 1+1 = mấy?
- Dạ! = 2 ạ!
'Pằng', con mèo thổi khói súng: Mày đã biết quá nhiều.

Vẫn câu hỏi đó, con chuột thứ 2 suy nghĩ rồi run rẩy trả lời:
- Dạ thưa Nhất Đại Tông Sư em không biết ạ!
'Pằng', con mèo lại thổi khói: Loại dốt nát như mày không nên sống
.
Đến con chuột thứ 3, mèo vẫn hỏi lại câu hỏi đó. Con này suy nghĩ rồi trả lời:
- Biết thì sao mà không biết thì sao?
'Pằng'!: Nguy hiểm như mày thì càng phải chết.

Tiếp tục con chuột thứ 4, lại là câu hỏi đó, con này suy nghĩ rồi trả lời:
- Trả lời anh giết, không trả lời anh giết, trả lời sai anh giết, trả lời đúng cũng giết luôn, thì em biết phải làm sao?
'Pằng'!: Mày phải chết vì mày nói quá nhiều.

Đến con chuột thứ 5, lại là câu hỏi đó, con này hất hàm tự tin trả lời:
- Dạ thưa anh, anh thích bằng thế đéo nào thì nó là thế ấy.
'Pằng': Mày giỏi nhưng phải chết vì láo lếu.

Đến con chuột cuối cùng, vẫn câu hỏi cũ, con này nhanh nhảu trả lời:
- Dạ thưa Đại K. Với những câu hỏi hóc búa như vậy, thì chỉ có những người cao siêu như Nhất Đại Tông Sư mới có đáp án chính xác ạ!
Mèo ta khoái chí bảo: Mày được, theo tao!

....
Sống ở đời...

Thông minh cũng chết, dốt nát cũng chết, thủ đoạn cũng chết, lý luận nhiều cũng chết, tài giỏi nhưng láo lếu cũng chết. Chỉ có Biết là sống sót !

-ST-

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Cà Phê Chân Thành!