24 Điều Kỳ Quặc Nhưng Vô Cùng Đúng Về Cuộc Sống Hiện Đại

Mỗi thời lại một cái khác, một cái riêng, nhưng sao thời mọi thứ càng ngày càng hiện đại thế này lại có lắm điều để bàn về nó thế nhỉ? Những thay đổi này không hẳn là tốt hay là xấu, tích cực hay tiêu cực, chỉ biết là có rất nhiều sự thật đáng để nói đến về cuộc sống hiện đại này này …

24 Điều Kỳ Quặc Nhưng Vô Cùng Đúng Về Cuộc Sống Hiện Đại

Người yêu cũ đúng là trinh thám mà…

24 Điều Kỳ Quặc Nhưng Vô Cùng Đúng Về Cuộc Sống Hiện Đại

Cách tốt nhất là không dùng smartphone nữa thôi.

24 Điều Kỳ Quặc Nhưng Vô Cùng Đúng Về Cuộc Sống Hiện Đại

Facebook mọi lúc mọi nơi.

24 Điều Kỳ Quặc Nhưng Vô Cùng Đúng Về Cuộc Sống Hiện Đại

24 Điều Kỳ Quặc Nhưng Vô Cùng Đúng Về Cuộc Sống Hiện Đại

Không thể chối cãi.

24 Điều Kỳ Quặc Nhưng Vô Cùng Đúng Về Cuộc Sống Hiện Đại

24 Điều Kỳ Quặc Nhưng Vô Cùng Đúng Về Cuộc Sống Hiện Đại

24 Điều Kỳ Quặc Nhưng Vô Cùng Đúng Về Cuộc Sống Hiện Đại

24 Điều Kỳ Quặc Nhưng Vô Cùng Đúng Về Cuộc Sống Hiện Đại

Càng đơn giản lại càng là hàng “hịn”.

24 Điều Kỳ Quặc Nhưng Vô Cùng Đúng Về Cuộc Sống Hiện Đại

Bật – tắt, bật – tắt…

24 Điều Kỳ Quặc Nhưng Vô Cùng Đúng Về Cuộc Sống Hiện Đại

Facebook còn hơn cả co-ca-in.

24 Điều Kỳ Quặc Nhưng Vô Cùng Đúng Về Cuộc Sống Hiện Đại

24 Điều Kỳ Quặc Nhưng Vô Cùng Đúng Về Cuộc Sống Hiện Đại

24 Điều Kỳ Quặc Nhưng Vô Cùng Đúng Về Cuộc Sống Hiện Đại

1 ngàn sự lựa chọn @@.

24 Điều Kỳ Quặc Nhưng Vô Cùng Đúng Về Cuộc Sống Hiện Đại

24 Điều Kỳ Quặc Nhưng Vô Cùng Đúng Về Cuộc Sống Hiện Đại

24 Điều Kỳ Quặc Nhưng Vô Cùng Đúng Về Cuộc Sống Hiện Đại

24 Điều Kỳ Quặc Nhưng Vô Cùng Đúng Về Cuộc Sống Hiện Đại

24 Điều Kỳ Quặc Nhưng Vô Cùng Đúng Về Cuộc Sống Hiện Đại

24 Điều Kỳ Quặc Nhưng Vô Cùng Đúng Về Cuộc Sống Hiện Đại

Người đẹp không quan trọng. Hình đẹp mới quan trọng!

24 Điều Kỳ Quặc Nhưng Vô Cùng Đúng Về Cuộc Sống Hiện Đại

Không còn kịp nữa rồi…

24 Điều Kỳ Quặc Nhưng Vô Cùng Đúng Về Cuộc Sống Hiện Đại

24 Điều Kỳ Quặc Nhưng Vô Cùng Đúng Về Cuộc Sống Hiện Đại

Theo Trí Thức Trẻ
Cảm ơn bạn đã ghé thăm Cà Phê Chân Thành!